Om:

Psykologberedskabet kom til verden en eftermiddag  i foråret 2006 ved  Roskilde. To psykologer og en arbejdspsykologiske konsulent  blev enig om et samarbejde. Mål og vision for  etablering af et samarbejde, med muligheden for en styrkelse af  faglighed, opgaveløsning , etablering af et beredskab  og det  at have  et formaliseret  netværk til gensidig støtte og inspiration.

Alle har på forskellig vis, mange års erfaring med at løse opgaver  i –  og  med  organisationer, virksomheder og   hjælpe individuelle personer. Trods den stor og brede praktiske erfaring fra mange forskellige situationer,  hændelser og problemstillinger , så har vi bevaret nysgerrigheden. Vi bliver stadig fascineret af alle de spændende og udfordrende problemstilling  verden byder på.

Psykolog Trine ( Ane kathrine) Lindemark  stået for den forsatte driften og er ejer af Psykologberedskabet. Trine er uddannet Cand. Psych. fra Københavns universitet i 1992.  Har en overbygning fra Ålborg Universitet og er uddannet i EMDR- terapi.

Psykologberedskabet arbejder på hele Sjælland og samarbejder  med psykologer på Fyn og i Jylland, ligesom  psykologberedskabet løser opgaver i udlandet.

Psykologberedskabet har  kontor både i  Måløv

Psykologberedskabet er specialister inden for:

 • Stress, angst og depression
 • Individuel støtte  og behandling med fokus tilbagevenden til arbejdet
 • Traumer og PTSD
 • Vold og trusler om vold
 • Børnesamtaler og  behandling
                                                                                          
 • Virksomhedsrådgivning og arbejdspladsvurdering
 • Intervention i grupper og organisationen
 • Supervision og ledercoaching
 • Den traumatiserede arbejdsplads

Arbejdsmetoder :

Vigtig for os er at det ikke er teorien, men mennesket og problemstillingen som er afgørende for valget af metode.

Trine er uddannet i :

Den narrativ metode,  systemisk teori, psykodynamisk  metode, psykoedukation , EMDR  terapi, coaching og  den kropslige dimension herunder vejrtæknings – og afspændingsøvelser kan indgå som metode , samt TRE (Tension and Trauma releasing exercises) når det er relevant. Psykologberedskabet er af den opfattelse at fysik og psyke er hinandens forudsætning.

Løbende videreuddannelse og opdatering af den nyeste viden indenfor psykologiske videnskab, psykosociale metoder, det sundhedsfaglig område og behandlingsmetoder. Alt dette er ensbetydende med  jævnlig efteruddannelse,  kurser og konferencer.

Den menneskelige faktor og alle de spændende, komplekse, udfordrende
og udviklende problemstillinger samt  der hvor stress, akutte hændelser og traumer træder i forgrunden – så  kontakt . + 45 26 49 81 49

Psykologberedskabet vil gerne bidrage til  underkendelse af udsagnet ”En ulykke kommer sjælden alene”  Allerhelst vil vi forebyggelse gennem en kvalificeret faglig- saglig rådgivning, vejledning, coaching og/eller supervision være at foretrække!

Psykologberedskabet arbejder ud fra:

De etiske principper er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger inden for psykologfaget. De gælder psykologer, der er medlemmer af en af de nordiske psykologforeninger.

Psykologer skal ligesom alle andre mennesker bestræbe sig på at handle etisk korrekt. I mange situationer kan det imidlertid være en personlig vurdering, hvad den etisk rigtige handling er. De Etiske Principper for Nordiske Psykologer kan betragtes som en fælles beslutning blandt psykologer om, hvilke hensyn der har størst betydning i forhold til netop deres arbejde.

Grundprincipperne i de etiske principper er:

 • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
 • Kompetence
 • Ansvar
 • Integritet

Disse principper skal:

 • støtte psykologerne, når de kommer ud for situationer, hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad den etisk rigtige handling er.
 • beskytte klienter mod dårlig behandling.
 • være modeller for, hvordan psykologer samarbejder, både indbyrdes og med andre faggrupper, fx læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger.
 • sikre, at psykologerne er en professionsgruppe, man generelt har tillid til.
 • være udgangspunkt for, at der kan vejledes og rådgives om etiske retningslinjer inden for specielle områder.