Om

Psykologberedskabet kom til verden en eftermiddag  i foråret 2006 ved  Roskilde. To psykologer og en arbejdspsykologiske konsulent  blev enig om et samarbejde. Mål og vision for  etablering af et samarbejde, skal ses i  muligheden for en styrkelse af  faglighed, opgaveløsning , etablering af et beredskab  og det  at have  et formaliseret  netværk til gensidig støtte og inspiration.

Alle har på forskellig vis, mange års erfaring med at løse opgaver  i –  og  med  organisationer, virksomheder og   hjælpe individuelle personer. Trods den stor og brede praktiske erfaring fra mange forskellige situationer,  hændelser og problemstillinger , så har vi bevaret nysgerrigheden. Vi bliver stadig fascineret af alle de spændende og udfordrende problemstilling  verden byder på.

Psykolog Trine ( Ane kathrine) Lindemark  stået for den forsatte driften  og er ejer af beredskabet. Trine er uddannet Cand. Psych. fra Københavns universitet i 1992.  Har en overbygning fra Ålborg Universitet og er uddannet i EMDR- terapi.

Psykologberedskabet arbejder på hele Sjælland og samarbejder  med psykologer på Fyn og i Jylland, ligesom  psykologberedskabet løser opgaver i udlandet.

Trine Lindemark  er fra 18 juni 2013, desuden  formand for  NAWOP –  Nordiske  Association of Work and Organizational Psychology.

Psykologberedskabet har  kontor både i Hellerup og Måløv

Psykologberedskabet er specialister inden for:

 • Stress, angst og depression
 • Individuel støtte  og behandling med fokus tilbagevenden til arbejdet
 • Traumer og PTSD
 • Vold og trusler om vold
 • Børnesamtaler og  behandling
                                                                                          
 • Virksomhedsrådgivning og arbejdspladsvurdering
 • Intervention i grupper og organisationen
 • Supervision og ledercoaching
 • Den traumatiserede arbejdsplads

Vores tilgang er :

Vigtig for os er at det ikke er teorien, men mennesket og problemstillingen som er afgørende for valget af metode.

Narrativ,  systemisk, psykodynamisk, psykoedukativt , EMDR  og neoaffektive  tilgange

Løbende videreuddannelse og opdatering af den nyeste viden indenfor psykologiske videnskab, psykosociale metoder, det sundhedsfaglig område og læringsteori. Alt dette er ensbetydende med  jævnlig efteruddannelse,  kurser og konferencer.

Den menneskelige faktor og alle de spændende, komplekse, udfordrende
og udviklende problemstillinger samt  der hvor stress, akutte hændelser og traumer træder i forgrunden – så  kontakt . + 45 26 49 81 49

Psykologberedskabet vil gerne bidrage til  underkendelse af udsagnet ”En ulykke kommer sjælden alene”  Allerhelst vil forbyggelse gennem en kvalificeret faglig og etisk rådgivning, vejledning, coaching og/eller supervision være at foretrække!