Depression

Professionel og evidensbaseret  behandling af depression, udmattelses symptomer, tristhed  og  angst

Stor erfaring med  såvel arbejdsrelateret  problemstillinger,tilbagevenden til arbejdet og personlige problemstillinger. I praksis er det nok ikke så enkelt at skille tinge ad og i mange tilfælde er det også et spørgsmål om både og!

 I følge statestikken  rammes omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression.Depression kan vanskeliggøre eller forhindre  håndtering af  hverdagen både socialt og arbejdsmæssigt.Der kan være en selvmordsrisiko. Noget antidepressiv medicin har selvmordtrang som en af deres bivirkninger.Man skal være opmærksom på  afhængigheden af nogle former for antidepressivmedicin.

Depression er nogenlunde lige udbredt fra land til land. Mange mennesker kender nogle eller har selv følt sig deprimeret  på et givet tidspunkt . Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Det er der flere sandsynlige forklaringer på. En årsag kan være, at kvinder er bedre end mænd til at bede om hjælp, når de har det dårligt. Der er også nogle som  udvikler særlige symptomer, der gør, at det er sværere at opdage at det handler om depressive symptomer. Det kræver det et trænet og  professionel behandler som er uddannet inden for området.

Hvad er tegnene på, at man har en depression?Nogle desprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet.Det er, som om deres følelser er lammede. Man kan føle sig føler uhyrlig træt og har utrolig svært ved at tage sig sammen til noget som helst.En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

Depressive symptomer kan være resultatet af langvarig  stresstilstand, hvor kroppe reagerer med depressive symptomer  som en for for udmatning af langvarig belastning.

 

HUSK AT SVARET ER  IKKE ALTID  EN  DEPRESSION ! DET ER MÅSKE BARE SYMPTOMER DER LIGNER