Vidensdeling

Kurser , fordrag og “stand up”

Fordrag:

Det var jo heldigvis laaang tid i nu!

Vi gider ikke blive gamle!

Vise mænd, kloge koner og retro-age

Stress stand up

Hjernefitness

Kursus:

Stress, belastninger og arbejde  – er der noget som ikke er stress?

Er der en voksen tilstede!!

Kan forældre drages op ?

 

SUPERVISION
Gruppesupervision for læger i almen praksis,
Gruppesupervision , psykologer
Gruppesupervision for konsulenter,
Individuel ledercoaching

Gruppesupervision
Reflekterende processer og supervision omkring faglig rolle, med fokus på det psykosociale, kommunikation – ’den gode samtale’ – relationer og metoder

Max. 8 deltager i en gruppe

 

Procesleder og supervisor:

Indhold:
Hovedvægten ligger overordnet på det psykosociale og kommunikation, herunder samtaler med patienter og de tværfaglige samarbejder med andre aktører. Deltagerne bringer selv relevante dagligdags problemstillinger op, som belyses og diskuteres med de øvrige deltagere. Formålet er at udvikle den enkelte læges ’bløde’ kompetencer og få en fælles faglighed og forståelse for, hvad der skal til for at dialog og samarbejde bliver succesfuldt. Forløbet underbygges med relevant teori indenfor det relationelle og kommunikationsteoretiske område.

Ramme:
Relevante temaer under hovedemnet tages op enten af de enkelte deltagere eller af proceslederen. Der reflekteres og arbejdes i gruppen med de aftalte emner indenfor en specifik og aftalt etisk ramme, hvor de enkelte deltagere behandles med respekt, ligesom der i gruppen er en intern fortrolighed i forhold til belysningen af specifikke emner og problemstillinger.
Deltagerne forventes aktivt og åbent at bringe egne erfaringer og problemstillinger i spil under fortrolighed med det formål at bidrage til alles læring. Procesleder og supervisor forventes at fungere som rammesætter, tids styrer og garant for der holdes en ordentlig etisk linje. Desuden bidrager supervisor efter aftale med relevant psykologisk teori i forhold til de aktuelle fag relaterede problemstillinger.

Motivation og udbytte:
Målet er, at deltagerne i forløbet via den superviserede gruppeproces opnår et tæt arbejdsfællesskab med ligestillede kolleger og en fælles forståelse for hvilken faglighed og kultur, der gavner udviklingen af dels lægefaglige kompetencer og identitet og dels åbner op for at medtænke tværfaglighed i arbejdsprocesserne (fokus på generelle problemstillinger, processer og kompetencer i stedet for individuelle betragtninger).