EMDR

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en psykoterapeutisk metode til afhjælpning af  ubehag, problemstillinger og svært belastende følelser og tilstande.

EMDR behandlingen har afsæt i et struktureret program. Unikt ved  EMDR er anvendelsen af bilateral stimulering via en serie hurtige og rytmiske øjenbevægelser, som terapeuten fremkalder ved brug af fingerne eller en lysbare, der bevæges frem og tilbage.

Historien bag EMDR
EMDR er udviklet af psykologen Francine Shapiro i 1980erne og er siden  undergået en videreudviklet via omfattende forskninge.  Behandlingsformen benyttes især til behandling af traumatiske tilstande (PTSD).

WHO  anbefalet at anvende EMDR, særlig ved PTSD- og traumebehandling.

Selvom EMDR kan give resultater på kort tid, er det nødvendigt at man forbereder sig på at kunne følge behandlingen fuldt ud.

Hvem kan udfører EMDR
EMDR Foreningens påpeger vigtigheden af,  kun at gå i EMDR-behandling hos en terapeut, som er autoriseret til at arbejde med psykoterapi og, som har en særlig uddannelse, der er godkendt af EMDR Europe eller EMDR International Association, EMDRIA. Som med al anden psykoterapi skal det føles godt at arbejde med terapeuten. Du skal føle dig fri til at spørge din terapeut om dennes EMDR-uddannelse og om hans eller hendes erfaring med netop dit problemområde. I vort daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed og for at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vor selvopfattelse. Når vi oplever et traume, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil, og traumeoplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende for arbejdningsevne. Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på den uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger), atter aktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted.

Kilde fra EMDR: A Closer Look – Video Manual. J G: Allen, Michael W. Keller og David A. Console. Guildford Press 1999.
Dansk Oversættelse: Psykolog Lene Jacobsen 2003 efter svensk forlæg ved psykolog Kerstin Bergh-Johannesson.