Behandling og Kvalitet

Autorisation , cand psych:

Autorisation er et kvalitetsmærke, som fortæller at vedkommet er godkendt og underlagt autorisationsnævnets bestemmelser.  Cand psych  referer til en universitetsuddannelse på 5 år. Dette skal være med til at sikre kvaliteten for forbrugeren.

Hos en autoriseret psykolog en målet at have gennemsigtighed både i forhold til kvalitet og metode i relation til den rådgivning og behandling du kan modtage. Læse evt. praksisdeklaration, som er tilgængelig på sundhed.dk.

Du har ligeledes er sikkerhed, da der er klagemulighed.
Du er til enhver tid velkommen til at spørger, hvis du er i tvivl.

Behandling:
En session varer 50 min. Første gang og derefter 45 min pr gang.

Med henvisning fra lægen:
Har du henvisning fra egen læge, er der en egen betalingsdel. Henvisningen skal være aktiv inden første samtale ellers er der ikke nogen dækning.
Første samtale er prisen 419,57 kr. og ved de efterfølgende samtaler er det 349,87 kr. Jeg tager MobilePay eller kontant betaling. Hvis du er medlem af Danmark for du refunderet noget ad beløbet, Jeg indberetter til Danmark hvis du er medlem.

Med en sundhedsforsikring:
Sundhedsforsikring dækker dine udgifter så længe det er inden for det forsikringen har bevilliget hjælp til.

Afbud:
Senest 12 timer før samtalen skal du melde afbud, Send en sms eller lægge en besked på 26 49 81 49 eller skriv e mail på Trine@psykologberedskabet. Sker afbuddet samme dag vil egenbetalingen blive faktureret eller hvis det er men sundhedsforsikring så dækker de ikke ved for sent afbud og så må du selv stå for betalingen.

Tavshedspligt:
Tavshedspligten for psykologer er fastsat i lov om psykologer og omfatter alle psykologer, både autoriserede og ikke-autoriserede. Du finder en brochure i venteområdet eller info på hjemmesiden
Psykologer har som udgangspunkt tavshedspligt, hvilket betyder at informationer ikke videregives til anden part. Dog der er et lovkrav om at oplyse egen læge (Vedr. Offentlig sygesikring/henvisning) at læge skal gøres opmærksom på opstart af dit forløb samt om afsluttende behandling. Jeg skal derfor indhente dit samtykke om jeg må videregive dette. Det er muligt at fravælge denne videregivelse. Hvis der på noget tidspunkt er behov for videregivelse af informationer, vil du altid blive spurgt og du skal give dit samtykke før dette sker. Du har mulighed for at kommenter det som jeg videregive med dit samtykke.

Aktindsigt
Du har til en hver tid ret til at få indsigt i din journal.

Persondatalove GPDR:
Læse afsnittet om persondata, så du er orienteret om min journalføringspligt og hvordan jeg behandler dine data. Herunder dine rettigheder i forhold til dette. Du finder desuden et opslag om dette i venteområdet.
Førstehjælp:
Er uddannet i førstehjælp og bliver opdateret hver 2 år. Der er hjertestarter ved indgange til bygningen.

Klagemulighed:
Ønskes det at klage over en sundhedsfaglig behandlig skal klage indbringes til Styrelsen fpr Patientklager. Link finde på www.Psykologberedskaber.dk/links eller på www.patientklagenaevnet.dk

Utilsigtede hændelser:
I venteværelset ligger en Brochure vedr. utilsigtede hændelser i forbindelse med behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Der findes også et link til brochuren på hjemmesiden.

Jeg ser frem til at møde dig

Herunder finder du links til

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198170
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/995
http://www.okportalen.dk/VisDokument.aspx?FilID=5213

I arkiv