Coaching

Coaching er ikke terapi, vejledning, undervisning, supervision eller rådgivning.

I coaching er det den personlige udfordring, der er i fokus.

Supervision og coaching ligner hinanden da begge metoder er en organiseret, styret og tidsbestemt dialogform.

I coacning er det coachens opgave:

 • Som en opdagelsesrejsende, at bevæger sig i den andens verden
 • At fungere som en resonansbund og bevidstheds skærper
 • At være en katalysator, en sparringspartner og et levende spejl for fokuspersonen
 • At være nysgerrig på en hensynsfuld hensynsløs måde.

Opgaven for coachen er at hjælpe fokuspersonen:

 • Ved at spørge til fokuspersonens mål, motiver og præstationer
 • Med at identificerer og overvinde barrierer
 • Med at formulerer og forfølge drømme, visioner og mål
 • Med at omsætte mål, værdier, og overbevisninger til nye kompetencer, adfærd og resultater
 • Med at bringe sig selv i en selv observerende og reflekterende position
 • Med at træde et skridt til siden og se situationen i et nyt perspektiv
 • Med at skabe adskillelse mellem person og udfordring/problem
 • Med at fokusere på muligheder og løsninger frem for begrænsninger og problemer
 • Med at bringe sig selv i en position af oplevet kompetence og med at fokuspersonen kan blive til ekspert i sit eget liv.

Jo mindre coachen ved om fortiden des bedre vil coachen være til at udforske fokuspersonens forholdemåde.

8 teser som er fundament eller byggesten i coaching

 1. Vi gør hver især det der giver mening for os (det anerkendende perspektiv)
 2. Vi opfatter verden ud fra det billede, som vi har af verden (ingen sandheder)
 3. Den der har problemet, ejer også selv nøglen til dets løsning (Mål at give fokuspersonen en kompetent position, der gør det muligt at handle)
 4. Problemer er problemer fordi vi opfatter dem som problemer
 5. Problemer udfolder sig i relation mellem mennesker
 6. Problemer er midlertidige
 7. Adskillelse mellem person og problemer er en forudsætning for at erkende og handle

“Vi behøver ikke at kende årsagen til problemet for at løse eller håndterer det”

Reinhard Stelter(2002): Coaching, læring og udvikling.

I coaching skal fokuspersonen i dialog med sig selv via de spørgsmål coachen stiller til bl.a. relationen mellem fokusperson og udfordringen.

Husk at løsningen kan gemmer sig i fremtiden.