Supervision

 

Hvad er supervision 

En forskel som gør en forskel

  • Faglig saglig udvikling
  • Er støttende og anerkendende
  • Er procesorienteret

Supervision er en tidsafgrænset, styret og kontraktbundet proces.

  • Kan foregå individuelt og i grupper op til 12 deltager
  • Kan være tværfaglige eller monofaglig
  • Kan være sags-orienteret, opgavefokuseret og/eller personlig faglig

Etik
Etik er en forudsætning. Tryghed er også en forudsætning og begge dele er prioriteret.
Alle supervisionsforløb starter med en samarbejdskontrakt med fokus på de etiske spilleregler.
Da der også ligger en mulighed for en form for kontrol i supervision, er det vigtig at alle kender rammen og etiken. Der er tavshedspligt dvs. det eneste man kan referer, er  det man selv har bidraget med.

Supervisionsmetode
Der findes en række forskellige arbejdsmetoder og teoretiske tilgange, som supervision  kan tage afsæt i.

F. eks

  • Systemisk tilgang
  • Narrativt tilgang
  • Mentaliserende tilgang

Supervisionsmetode afstemmes mellem supervisor og supervisant.

Supervisionmålgrupper

Gruppe- eller individuel supervision  af læger i almen praksis,
Gruppe- eller individuelsupervision for psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse.
Gruppe eller individuuelsupervision for konsulenter,
Individuel ledercoaching

Max. 12 deltager i en gruppe

Indhold:
 Deltager bringer selv relevante problemstillinger op, som  der efterfølgende på forskelligvis kastes lys på. Formålet er at udvikle den enkelte fagpersons ’ kompetencer og få en  faglighed og forståelse for, hvad der skal til for at en opgaveløsning kan bliver succesfuldt. Forløbet kan underbygges med relevant teori, forskning og viden .

Ramme:
Det forventes at deltagerne bidrager aktivet og åbent, med egne erfaringer og problemstillinger. Supervision  forgår i fortrolighed og supervisor fungere som rammesætter, tidsstyre og garant for der holdes en ordentlig etisk linje. Desuden bidrager supervisor efter aftale med relevant psykologisk teori i forhold til de aktuelle fag relaterede problemstillinger.

Gruppesupervision:
Målet er, at deltagerne via den superviserede proces opnår personfaglig udvikling og læring parallelt med at der arbejdes for at  fremme  et tættere arbejdsfællesskab kolleger imellem og en fælles forståelse for  faglighed og kultur  på arbejdspladsen. Deltagerne får mulighed for udvikling dels  faglige kompetencer og  faglig identitet,  dels mulighed for at medtænke tværfaglighed, samarbejdet og brug af hinandends kompetencer .