Action learning

“Learning is the means not only of acquring new knowledge and skill, but also of making sense of our lives”

Reg. W. Revans , ABC of Action Learning, 1998

 

ActionLearning grupper er for projektlederer , hvad supervision er for behandlere og terapeuter – et forum for innovation, udvikling og udfordring af egne vaner.

 

Action Learning for projektgrupper

Forløbet består af  2 dage á 4 timer hver måned i 6 måneder: I alt 12 dage.  Samlet 52 timer.

Der må forventes at der er noget forberedelse mellem de enkelte gruppemøder

Deltager: Ledere, HR partner og personer med læring og projektledelse som arbejdsfelt.

Max. 8 og minimum 6 deltager i en AL-Gruppe

Mail eller ring  om pris, og info om AL-Gruppen

Hver AL-gruppe søge sammensat, så det bedst mulige læringspotentiale kan være tilstedet for den enkelte deltager.

Action Learning (AL)  har fokus på den enkeltes muligheder for lære af egne og gruppens handlinger og de erfaringer alle har med. Der vil fokus på eksekvering af det som den enkelt arbejder med.

  • At forstå og kunne reflektere over egne handlinger og at blive i stand til at lære og udvikle dem er blandt  succeskriterier.
  • Action Learning er motiverende, involverende, innovation fremmende.
  • Action learning en måde at tænke på i forhold til f.eks. projektledelse, forandringsledelse eller strategisk ledelse.

Som deltage skal man være indstillet på at medbringe egne projekter, da det netop er ved at arbejde med det konkrete og det relevante at Action Learning  udvikles.

Ring of hør mere om hvad Action Learning

Telefon: +45 26 49 81 49 eller  mail: Trine@psykologberedskabet.dk

 

Facilitatioren af AL- grupperne  er Trine Lindemark.

Der er en tydelig og konkret tilgang til det problem og procesorienterede.