Persondataloven og behandling af persondata

Hvad er den nye persondataforordning?

Den nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, og er en forordning som skal ensarte reglerne om databeskyttelse på det europæiske marked. Danmark har allerede en relativt høj beskyttelse som følge af den gældende Persondatalov, men forordningen har medføre yderligere stramninger.

Persondataforordningen gælder alle, som håndterer persondata og medfører, at der vil komme større fokus på, hvordan virksomheder håndterer data, både hvad gælder medarbejderdata og f.eks. klientdata. 

Den nye forordning bliver direkte gældende i dansk lovgivning, men indeholder også muligheder for nationale fortolkninger, hvilket medfører, at der i praksis vil være tale om en blanding af forordning, dansk lovgivning og praksis.

  • Nogle af de større ændringer, som persondataforordningen  har medført, er de skærpede samtykkeregler, hvor offentlige myndigheder og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig.
  • bødeniveauet for brud mod databeskyttelsesregler er meget højere end tidligere, og at der foreligger højere dokumentationskrav for hvordan man behandler data i sin klinik, herunder også, at man skal informere relevante myndigheder om eventuelle brud på datasikkerheden.

Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, dvs. både almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger. Personoplysninger er f.eks.
for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse,
mobilnummer eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører private bopæl eller
arbejdsplads. Personoplysninger dækker endvidere også alle oplysninger om en identificeret eller
identificérbar person, herunder f.eks. oplysninger om køb, hvilke sider, personen ser på et website, hvilke
søgeord vedkommende anvender etc.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler psykologen ?
Som hovedregel kan du tilgå psykologberedskabets  hjemmesiderne uden at fortælle, hvem du er, og i øvrigt give personlige
oplysninger om dig selv.
Psykologberedskabet er omfattet af reglerne om behandling af data, som fremgår af gældende lovgivning, herunder GDPR. De
fleste af oplysningerne, som behandles, er almindelige personoplysninger som du selv har givet i forbindelse
med et behandlingsforløb, såsom f.eks. navn, adresse og cpr.nr. Vi behandler også andre personfølsomme
oplysninger i forbindelse med journalisering.
Psykologen indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
• fortæller om dit liv og det som plager dig
• fortæller og helbred og andre forhold i dit liv
• Psykologen behandler dine oplysninger fortroligt og der indhentes ingen oplysninger via hjemmesiden eller  personhenførbare oplysninger fra tredjemand og opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Psykologer har journalpligt og skal opbevare  dine informationer i 5 år  fra sidste fra afslutningsdagen .I forbindelse adgang til personoplysninger, der optræder på hjemmesiden. så er det  aktuelt når det bliver muligt  at bestille tid på hjemmeside.

Psykologberedskabet behandler personfølsomme data og derfor er der en privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data bliver behandlet og opbevaret.

Psykologberedskabet indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

  • Behandling på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til mig (kalenderaftaler)
  • Opfyldelse af lovkrav

Psykologberedskabet modtager elektroniske henvisninger, som lagres direkte i et kliniksystem. Kliniksystem er web-baseret og bliver administreret af Cliniccare . ClinicCare er godkendt indenfor Sygesikringen, MEDCOM, FMK, Sentinel og “Danmark” til forskellige faggrupper læger, fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer til at varetage systemer, der indeholder personfølsomme data. Jeg indhenter ikke andre data om dig end henvisningen giver. Henvisningen fra egen læge er forudsætningen for, at du kan få samtaler med økonomisk tilskud fra de offentlige sygesikring.

Hvis du er selvbetaler eller din forsikring betaler, er det kun de oplysninger, som du giver mig, jeg fører i journal.

Længden af lovpligtig opbevaring af data

Psykologberedskabet er forpligtet af overenskomsten med Den Offentlige Sygesikring til at opbevare dine data i 5 år efter sidste behandling. Kliniksystem vil herefter automatisk slette data om dig, hvorefter hverken jeg – eller andre – kan se eventuel henvisning og journalnotater.

Journalføring

Det er lovpligtigt for psykologer at føre journal og kliniksystemet indeholder et beskyttet elektronisk system, som kun jeg har adgang til og hvorfra jeg  kan hente din henvisning. Du kan til enhver tid bede om at se henvisningen og mine journalnotater. Hvis du finder, at persondata er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Jeg har ingen data om dig udenfor mit arkiv, der kan henføres til dig. Du oprettes i  kliniksystemet, som kun  psykologberedskabet har adgang til. Det findes kun i en papirudgave i et arkivskab, som er på klinikken i et brandsikret aflåst  arkivskab og som kun  jeg har nøgle og adgang til .   I forbindelse med   den enkelt session tager jeg noter som  efterfølgede skrive ind i journalen og eller akiveres sammen med journalen . I min fysiske journal, opbevares alle relevante info tilbrug i behandlingen og til hukommelsen af, hvad vi har talt om i sessionen.  Hvis du ønsker det, får du altid et billede af  notaterne.

Tavshedspligt

Psykologberedskabet har tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må videregive informationer om dig til anden part, med mindre du har givet dit samtykke hertil. Hvis jeg fx bliver bedt om at udfærdige en statuserklæring til et jobcenter eller andre, skal du have givet jobcentret eller anden part samtykke hertil og jeg vil herefter udfærdige og altid gennemgå erklæringen med dig, før jeg sender den videre, så du er vidende og indforstået med det, der står i erklæringen.

Dine rettigheder
Du kan  få indsigt i hvilke oplysninger psykologberedskabet har registreret  om dig.

Spørgsmål og klager vedrørende håndtering af personoplysninger kan ske til den danske
datatilsynsmyndighed: Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail
dt@datatilsynet.dk.

Utilsigtede hændelser
Du kan finde en brochure om utilsigtede hændelser ved behandling i det offentlige sundhedssystem her. Her finder du oplysninger om, hvor du kan anmelde en utilsigtet hændelse og klage over behandlingen, hvis du ønsker det.
Brochuren ligger også i venteværelset til orientering.

Kontaktoplysninger på dataansvarlige.

Her kan du se kontaktoplysningerne på dataansvarlig og ”Data Protection Officer”

https://stps.dk/da/laering/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Psykologberedskabet v/Trine Lindemark

CVR: 30467167

Telefonnr.  26498149

Mail Trine@psykologberedskabet,dk

Data Protection Officer:

 

Cliniccare

Kontakt: info@ClinicCare.com

Website: cliniccare.com

link
I arkiv