Førstehjælp og utilsigtet hændelser

Godt at vide;

Det er vigtig altid at  tænke sig om og  jo mere viden des bedre kan man håndtere hændelser  som man ikke lige var forberedt på:

Der kan ske for alle   – så gør noget

Hjælp først- førstehjælp

råb om hjælp

RING 1 1 2

gør noget

TRYG NED

bliv ved-   få nogle til at komme med en hjerte starter

GIV STØD

Du finder en hjerte starter ved indgangen til bygningen

Hjertestop | Træd til med tre simple ved hjertestop | Genoplivninghttp://genoplivning.dk/

Utilsigtede hændelser

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. ( sundhedsloven)

 

I arkiv